องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

หลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างบริการดีเด่น ประจำปี 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างบริการดีเด่น ประจำปี 2564