องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี64

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 31 มีนาคม  2564  นายสมยศ อุ่นเจริญ นายก อบต. ร่วมกับหน่วยงานราชการให้พื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก  และผู้นำชุมชน ร่วมจัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด  เพื่อระดมความคิด รับทราบปัญหาและความต้องการขอประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

alt   alt

alt  alt