องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ระหว่างวันที่ 18-25  กุมภาพันธ์ 2564  นายสมยศ อุ่นเจริญ นายก อบต.ท่านัด ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนรู้จัดแนวทางการจัดทำแผนชุมชนและยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt