องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

22 ตุลาคม 2564 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนในชุมชนตำบลท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. น.ส.กุลนิษฐ์ จันทร์แพง ปลัด อบต. นำทีมข้าราชการ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการพัฒนาระบบประชาธิปไตยและระบบการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแจกแผ่นพับ ถือป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ต.ท่านัด ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและ นายก อบต. แนะนำให้ประชาชน ต.ท่านัด เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

alt alt

alt alt

alt alt