องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2565 อบต.ท่านัด ได้จัดทีมออกปฏิบัติการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่รักสุนัขและแมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  มีความรู้ความเข้าใจการดูแลสัตว์เลี้ยงของตน

alt alt

alt alt

alt alt