องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่รับซื้อทองแดงและวัสดุมีค่าอื่นจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบาย กรมควบคุมมลพิษ

alt