องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)

อีเมล พิมพ์ PDF

กองสวัสดิการสังคม  ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)

เพื่อเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ในวันที่ 26 ตุลาคม  2565 ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม

**เอกสารตามไฟล์แนบ**