องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญประชาชนคนท่านัดร่วมใจ ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25

โดยไม่จุดไฟเผาขยะมูลฝอย เศษไม้ใบหญ้า หรือทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการไฟไหม้รุกลาม และส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ

**หากพบเห็น เผาป่าเพลิงไหม้ โทรแจ้ง 0-3234-6210

alt