องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ขอรณรงค์เชิญชวนประชาชน ต.ท่านัด "ร่วมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ทั้งคนขับและคนซ้อน"

เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ เป็นต้นไป

alt