องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่านัด
พิมพ์
การท่องเที่ยว
    การท่องเที่ยวและการพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด  มีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1.  แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บ้านสุขโชค สวนงูเด็กไทย ประกอบกิจการ  ประเภทรีสอร์ท และโชว์สัตว์ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต.ท่านัด โดยมีนายเฉลียว  สุขโชค เป็นเจ้าของกิจการ โทร 032-254-301
alt
     เชิญชมการแสดงงู ระดับโลก ชมงูนานาชนิดของไทยและอื่น ๆ ชมการแสดงการจับงูพิษด้วยมือเปล่า และการรีดพิษงูเพื่อทำเซรุ่ม ชมงูสปริง (กระโดด) เวลาพุ่งเข้าชนคน ชมความแข็งแรงความคมของฟัน งูเหลือมใหญ่กับคน และชมงู 3 ตัว กับคน 1 คน (จับงูด้วยปาก) การต่อสู้ระหว่างพังพอนกับงูเห่า การแสดงที่เต็มไปด้วยวิชาการ น่าสนใจ และตื่นเต้นที่สุดในโลก

 
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่หมู่บ้านพอเพียงต้นเแบบ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ซึ่งดูแลโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
alt

3. สหกรณ์การเกษตร  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ สหกรณ์การเกาตรบ้านรางสีหมอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่านัด  โดยมีนายบุญมา  สุขบุญชูเทพ  เป็นประธานกรรมการ
alt