องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Administrator 117
122 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง Administrator 96
123 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ(การแปรรูปอาหาร) ปีงบ 2564 Administrator 350
124 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ปีงบ 2564 Administrator 154
125 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) ปีงบ 2564 Administrator 83
126 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส ต.ท่านัด ปีงบ 2564 Administrator 82
127 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 92
128 เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Administrator 94
129 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Administrator 82
130 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 64 Administrator 100
131 การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ปี 2564 ครั้งที่ 1 Administrator 96
132 การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 2564 Administrator 81
133 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 125
134 ประกาศ เรื่อง รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ Administrator 100
135 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล ของ อบต.ท่านัด Administrator 88
136 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 109
137 ประกาศ เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับอบรมตาม ค.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Administrator 305
138 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกที่ประสงค์เข้ารับอบรมตาม ค.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Administrator 75
139 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตาม ค.อาสาสมัครบริบางท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น Administrator 74
140 ประชาสัมพันธ์ผลการร้องเรียน เรื่อง ความเดือดร้อนน้ำเน่าเสียบริเวณคลองมอญ คลองฮกเกี้ยน คลองซีอิ้ว คลองหลวง คลองตาลักษณ์ คลองวัดอุบล คลองต้นหว้า และคลองบันได Administrator 67
141 รายนงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียพืนที่ตำบลท่านัด 25 มิย 63 Administrator 77
142 ติดต่ออบต Administrator 460
143 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนของ ศพด บ้านรางสีหมอก อีก 15 วัน เนื่องจากเหตุพิเศษ อุทุมพร 96
144 คำสั่ง 1426/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.4 อุทุมพร 451
145 คำสั่ง 1371/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.3 อุทุมพร 152
146 คำสั่ง 1264/63 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.2 อุทุมพร 156
147 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ อุทุมพร 103
148 คำสั่งจังหวัดราชบุรี 1225/2563 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ฉ.1 อุทุมพร 207
149 ประชาสัมพันธ์โครงการที่อ้านหนังสือท้องถิ่น บ้านรักการอ่าน Administrator 88
150 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่คิดคั้งตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 Administrator 83

หน้า 5 จาก 8