องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน

การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน

ประกาศ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน ปีงบประมาณ 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน ปีงบประมาณ 2566