องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบ 2564

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64-66

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64-66

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล ปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021 เวลา 13:38 น.