องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล

นโยบายความปลอดภัย 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายความปลอดภัย 2565

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบ 2564

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64-66

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64-66

นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรบุคคล ปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021 เวลา 13:38 น.