องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางปฏิบัติตามนโนบายความปลอดภัย 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

แนวทางปฏิบัติตามนโนบายความปลอดภัย 2565

**เอกสาตามไฟล์แนบท้าย**

แนวทางปฏิบัติของทุกส่วนราชการตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบ 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

แนวทางปฏิบัติของทุกส่วนราชการตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบ 2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เวลา 14:08 น.

การใช้แผนพัฒนาบุคคลกร ปีงบ 2564-2566

อีเมล พิมพ์ PDF

การใช้แผนพัฒนาบุคคลกร ปีงบ 2564-2566

การใช้แผนพัฒนาบุคคลกร ปีงบ 2561-2563

อีเมล พิมพ์ PDF

การใช้แผนพัฒนาบุคคลกร ปีงบ 2561-2563