องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝีกอบรม ปีงบ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝีกอบรม ปีงบ 2563

รายงานผลการสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคและความต้องการของบุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคและความต้องการของบุคลากร

รายงานสรุปผลวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปผลวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบ 2563

รายงานสรุปผลวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปีงบ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปผลวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปีงบ 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เวลา 14:42 น.

สรุปประเมินผู้บริหารท้องถิ่น รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปประเมินผู้บริหารท้องถิ่น รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เวลา 14:36 น.