องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคูณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคูณธรรม  จริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2566

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

สรุปผลวันลา (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลวันลา (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)

**เอกสารตามไฟล์แนบ**

สรุปผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลการสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ปี 64

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลการสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ปี 64

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

สรุปวันลา (1 เม.ย. 64- 30 ก.ย. 64)

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปวันลา (1 เม.ย. 64- 30 ก.ย. 64)

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**