องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปผลวันลา (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลวันลา (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64)

**เอกสารตามไฟล์แนบ**

สรุปผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลการสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ปี 64

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลการสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ปี 64

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

สรุปวันลา (1 เม.ย. 64- 30 ก.ย. 64)

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปวันลา (1 เม.ย. 64- 30 ก.ย. 64)

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝีกอบรม ปีงบ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝีกอบรม ปีงบ 2563

รายงานผลการสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคและความต้องการของบุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการสำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคและความต้องการของบุคลากร