องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

10 มกราคม 2565 ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายก อบต.ท่านัด พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ท่านัด ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

alt