องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

Hoe to คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัยและแนวทางปฏิบัติ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

How to การรับมิอโควิด-19 ในหน้าฝน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล ไปพักฝื้นที่บ้าน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

หน้า 1 จาก 3