องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แผ่นพับ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อีเมล พิมพ์ PDF

แผ่นพับ ท่องเที่ยวตำบลท่านัด

รายงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2565

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2565

 

****เอกสารตามไฟล์แนบ****

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2023 เวลา 09:45 น.

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ.2560-2565

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560-2565

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2023 เวลา 09:40 น.

หน้า 2 จาก 10