องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

alt

คณะผู้บริหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

นายสมบัติ เพ็ญศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

โทร.081-3758289

alt

นายนุชิต ฐิติชัยศรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-9440975

alt

นายกิตติศักดิ์ ทองระหง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 086-8088833

alt

นายนิทัศ ศิริธนิกุล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089-9664516

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

สมาชิกสภาอบต.

alt

นายพิทักษ์ ปุจฉาการ

ประธานสภา อบต.

alt

นายปิยวัฒน์ เกษรเทียน

รองประธานสภา อบต.

alt

นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง

เลขานุการสภา อบต.

alt

นายปิยะวัฒน์ แสงบัณฑิต

สมาชิกสภา ม.2

โทร.083-1585569

alt

นายสุชาติ ชิ้นประกอบเกิด

สมาชิกสภา ม.3

โทร.085-1781633

alt

นายวัฒนสันต์ ตั๊นธรรม

สมาชิกสภา ม.4

alt

นางรัชฎาภรณ์ ซื่อสัตย์

สมาชิกสภา ม.5

alt

นายวิโรจน์ เอี้ยวสุวรรณ

สมาชิกสภา ม.7

alt

นายมนตรี เกษตรธนสิน

สมาชิกสภา ม.8

 

หน้า 2 จาก 6