องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำหรับนักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

alt

หน้า 2 จาก 3