องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือก นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด ใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือก นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด ใหม่

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ท่านัด

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด

alt

alt

ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด

alt

alt

หน้า 2 จาก 6