องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

alt

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่านัด ด้านส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

alt

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ต.ท่านัด อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี ที่ได้มีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และนำมาแปรรูปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้ง ได้นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่สวนมะพร้าว สู่ โคก หนอง นา โมเดล เตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นกว่า 20ไร่ ม.2 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี ของลุงพรชัย บุษผามาศ ได้เริ่มต้นจากการทำสวนมะพร้าว และเนื่องจากภายในส่วนได้มีการนำดอกไม้และต้นไม้ชนิดอื่นๆมาปลูกผสานทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จนมีผึ้งโพรง หรือ ผึ้งธรรมชาติ ได้เข้ามาหาอาหารและอาศัยอยู่จำนวนมาก ด้วยความที่เป็นคนชอบทานน้ำผึ้งอยู่แล้ว ลุงพรชัย เลยคิดอยากที่จะเลี้ยงผึ้งอย่างจริงจัง เลยลองหันไปเข้ารับการอบรมศึกษาข้อมูล และทดลองเลี้ยงผึ้งในลัง จนเมื่อประสบความสำเร็จ ก็ได้มีการเข้าร่วมกับเครือข่ายและจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งตำบลท่านัดจนถึงปัจจุบัน และนอกจากจะเปิดเป็นแหล่งให้ความรู้และศึกษาดูงานกับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผึ้งแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลผลิตที่แปรรูปจากผึ้ง ที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอีกด้วย

ในปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ต.ท่านัด ได้มีการแปรรูป ผลผลิตจากน้ำผึ้งให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ อาทิ น้ำผึ้งแท้ ที่ใช้ในการชงเครื่องดื่มต่างๆและใช้ในการทำกล้วยอบน้ำผึ้ง เกสรผึ้ง รวมทั้งทำเป็น สบู่ก้อนน้ำผึ้ง สบู่รังผึ้ง แชมพู ครีมนวด ครีมอาบน้ำ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการทำเครื่องสำอางและเป็นส่วนผสมของยาอายุวัฒนะ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ นอกจากจะจำหน่ายอยู่ภายในศูนย์ที่เปิดเป็นร้านกาแฟแล้ว ก็ยังนำมาจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ทุกวันอังคารและวันศุกร์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รวมทั้งส่งขายทางออนไลน์อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pornchaibubpamas/

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2021 เวลา 16:10 น.

หน้า 7 จาก 8