องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

เปิดแล้ว...ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลท่านัด ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดแล้ว...ศูนย์พักคอยชุมชนตำบลท่านัด ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

"เราสู้ไปด้วยกัน ท่านัดชนะ" yesรับชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=-zYI4yeScAM

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2021 เวลา 10:41 น.

เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

alt

Hoe to คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัยและแนวทางปฏิบัติ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

หน้า 5 จาก 7