องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ขั้นตอนการให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ อบต.ท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ขั้นตอนการให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ อบต.ท่านัด

alt

alt

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

อีเมล พิมพ์ PDF

**ขอความร่วมมือสแกน OR code **

เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

alt

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ปีการศึกษา 2567

อีเมล พิมพ์ PDF

altalt

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

alt

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

หน้า 1 จาก 5