องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ประกาศ รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด

alt

alt

ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านัด

alt

alt

สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว"

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 เรื่อง

1.สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา สามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง youtube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=i0alhu6FNAs&t=9s

2.ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว สามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง youtube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QVxfi0R6eko&t=3s

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://moph.cc/rnMn2cwS0

และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจคลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านทาง Goolgle Form :
คลิปวิดีโอ €œสาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา https://forms.gle/RNh8VmJh1tYgBvt16
คลิปวิดีโอ €œยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว https://forms.gle/BkmJuKRP9feymu9r5

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2021 เวลา 11:11 น.

รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยคัวเอง

อีเมล พิมพ์ PDF

รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยคัวเอง

alt

หน้า 4 จาก 7