องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ท่านัด

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

Attachments:
Download this file (ผถ.4-4.pdf)ผถ.4-4.pdf[ ]3003 Kb
Download this file (ผถ._สถ.4-5.pdf)ผถ._สถ.4-5.pdf[ ]11488 Kb

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือก นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด ใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือก นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต.ท่านัด ใหม่

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.ท่านัด

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

หน้า 4 จาก 6