องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

อีเมล พิมพ์ PDF

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

alt

รณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ขอรณรงค์เชิญชวนประชาชน ต.ท่านัด "ร่วมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ทั้งคนขับและคนซ้อน"

เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ เป็นต้นไป

alt

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญประชาชนคนท่านัดร่วมใจ ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25

โดยไม่จุดไฟเผาขยะมูลฝอย เศษไม้ใบหญ้า หรือทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการไฟไหม้รุกลาม และส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ

**หากพบเห็น เผาป่าเพลิงไหม้ โทรแจ้ง 0-3234-6210

alt

No Gift Policy "งดให้ งดรับ"

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

หน้า 3 จาก 10