องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570

alt

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประกาศผลนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผลนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**

หน้า 3 จาก 6