องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese


แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.ท่านัด

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่านัด ด้านส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

alt

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ต.ท่านัด อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี ที่ได้มีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และนำมาแปรรูปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้ง ได้นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่สวนมะพร้าว สู่ โคก หนอง นา โมเดล เตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นกว่า 20ไร่ ม.2 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี ของลุงพรชัย บุษผามาศ ได้เริ่มต้นจากการทำสวนมะพร้าว และเนื่องจากภายในส่วนได้มีการนำดอกไม้และต้นไม้ชนิดอื่นๆมาปลูกผสานทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จนมีผึ้งโพรง หรือ ผึ้งธรรมชาติ ได้เข้ามาหาอาหารและอาศัยอยู่จำนวนมาก ด้วยความที่เป็นคนชอบทานน้ำผึ้งอยู่แล้ว ลุงพรชัย เลยคิดอยากที่จะเลี้ยงผึ้งอย่างจริงจัง เลยลองหันไปเข้ารับการอบรมศึกษาข้อมูล และทดลองเลี้ยงผึ้งในลัง จนเมื่อประสบความสำเร็จ ก็ได้มีการเข้าร่วมกับเครือข่ายและจัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งตำบลท่านัดจนถึงปัจจุบัน และนอกจากจะเปิดเป็นแหล่งให้ความรู้และศึกษาดูงานกับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผึ้งแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลผลิตที่แปรรูปจากผึ้ง ที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอีกด้วย

ในปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ต.ท่านัด ได้มีการแปรรูป ผลผลิตจากน้ำผึ้งให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ อาทิ น้ำผึ้งแท้ ที่ใช้ในการชงเครื่องดื่มต่างๆและใช้ในการทำกล้วยอบน้ำผึ้ง เกสรผึ้ง รวมทั้งทำเป็น สบู่ก้อนน้ำผึ้ง สบู่รังผึ้ง แชมพู ครีมนวด ครีมอาบน้ำ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการทำเครื่องสำอางและเป็นส่วนผสมของยาอายุวัฒนะ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ นอกจากจะจำหน่ายอยู่ภายในศูนย์ที่เปิดเป็นร้านกาแฟแล้ว ก็ยังนำมาจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ทุกวันอังคารและวันศุกร์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รวมทั้งส่งขายทางออนไลน์อีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pornchaibubpamas/

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2024 เวลา 16:33 น.

คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

อีเมล พิมพ์ PDF
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
*เอกสารตามไฟล์แนบท้าย*

หน้า 6 จาก 6