องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม

อีเมล พิมพ์ PDF
alt
นางสาวนริศรา ภัทรปวัตน์วิทู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

alt
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน

alt
นางสาวฐาปนีย์ เจติยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน