องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ

**เอกสารตามไฟล์แนบท้าย**