องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

15-25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ปี65

อีเมล พิมพ์ PDF

ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เพ็ญศรี นายก อบต.ท่านัด ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนรู้จัดแนวทางการจัดทำแผนชุมชนและยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt