องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

9 มีนาคม 2565 กิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี65

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายสมบัติ เพ็ญศรี นายก อบต.ท่านัด ร่วมกับหน่วยงานราชการให้พื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก และผู้นำชุมชน ร่วมจัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เพื่อระดมความคิด รับทราบปัญหาและความต้องการขอประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

alt alt

alt alt