องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565-ครั้งที่-1 (ครึ่งปีแรก)

**เอกสารตามไฟล์แนบ**