องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

13-15 เมษายน 2565 ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

อีเมล พิมพ์ PDF

ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 อบต.ท่านัด จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อบต.ท่านัด ร่วมกับผู้นำชุมชน อปพร.ต.ท่านัด อสม.ต.ท่านัด ตั้งจุดบริการประชาชน (จุดเสี่ยง) ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เพื่อลดพฤติกรรมในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และรณรงค์การเมาไม่ขับ ป้องกันการสูญเสียชีวิตพิการ และสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 3 วัน

 

alt alt

alt alt

alt alt