องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 66

อีเมล พิมพ์ PDF

กองสวัสดิการและสังคม  ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2466 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีอายุ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 

ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ในวันที่ 26  ตุลาคม 2565 ณ วิหารหลวงพ่บ้านแหลม

**รายละเอียดตามที่แนบท้าย**