องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทำกระเป๋าผ้าใส่เหรียญ)

อีเมล พิมพ์ PDF

กองสวัสดิการสังคม จำทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสตำบลท่านัด ในวันที 9 มิถุนายน 2565 โดยท่านนายกสมบัติ เพ็ญศรี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

โครงการดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน น.ส.นันทนันท์ ทาหนองโดก มาสอนประดิษฐ์กระเป๋าสตางค์จากผ้า เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสามารถนำไปต่อยอด ขายเป็นอาชีพเสริมเวลาว่างได้

alt alt

alt alt

alt alt