องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่านัดออกกำลังกาย

อีเมล พิมพ์ PDF

****ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่านัดออกกำลังกาย****

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ตระหนักถึงสุขภาพร่างกายของประชาชนเป็นสำคัญ

 

เพื่อให้การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ

 

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่านัดและใกล้เคียงมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกาย

 

ณ ลานกีฬา / สนามกีฬา เขตพื้นที่ตำบลท่านัด

 

****ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามไฟล์แนบ****