องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา

เข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม แต่งกายชุดขาว ทำบุญตักบาตร ทำบุญตักบาตร

เวียนเทียน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ร่วมสืบสานพุทธศาสนา ณ วัดใกล้บ้านท่าน

alt