องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ที่พักสายตรวจตำบลท่านัด  จำนวน  1  แห่ง
           สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3  โดยมี ร้อยตำรวจตรี ประทีป แสงชัย เป็นผู้รับผิดชอบ