องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

นายสมบัติ เพ็ญศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

โทร.081-3758289


alt

นายนุชิต ฐิติชัยศรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 081-9440975

alt

นายกิตติศักดิ์ ทองระหง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 086-8088833

alt

นายนิทัศ ศิริธนิกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089-9664516