องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


นายสมยศ อุ่นเจริญ นายกอบต.
นายสมยศ  อุ่นเจริญ
นายก อบต.ท่านัด

 นายสมบัติ เพ็ญศรี รองนายกอบต.

นายสมบัติ  เพ็ญศรี
รองนายก อบต.

alt

นายโสภณ  เหลี่ยมไข่ต้วน
รองนายก อบต.

alt

นายนิทัศ  ศิริธนิกุล
เลขานุการนายก อบต.