องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt
นายณรงค์ อินทร์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

alt
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

alt
นางสาวเกวลิน สมพงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

alt
นางสาวสมฤทัย เวศเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

alt
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี

alt
นางสาวสุชัญญา คำโคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

alt
นายบุญฤทธิ์ ลิ้มเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


alt

นางสาวสมฤดี กล่อมจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี