องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

นางสาวราตรี ตั้นยิดเส็ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

alt

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

alt

นางสาวเกวลิน สมพงษ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

alt

นางสาวสมฤทัย เวศเกษม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

alt

นางสาวสมฤดี กล่อมจิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

alt

นางสาวสุชัญญา คำโคม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

alt

นายบุญฤทธิ์ ลิ้มเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้