องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

นายพรพัฒน์ ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

alt
-ว่าง-
นายช่างโยธา


alt

นายณัฐวัฒน์ มาลา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

alt
นางสาวนันทิตา เจติยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt

นายนเรศ นิ่มนวล
คนงาน