องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

นายพรพัฒน์ ศรีสุวรรณ์
อำนวยการกองช่าง

alt

นางสาวเสาวลักษณ์ พรมแก้ว
นายช่างโยธา ปฎิบัติงาน

alt
นายณัฐวัฒน์ มาลา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

alt

นายนเรศ นิ่มนวล
คนงานทั่วไป

alt

น.ส.สุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ