องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

alt

ว่าง

นักวิชาการรศึกษา

alt

ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสมชาย ถ้วยทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมชาย ถ้วยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt

นางสาววรรณา ฝึกฝน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

alt

ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก