องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

นางสาวปิยพร ไมตรีจิตต์ หัวหน้าส่วนการศึกษา

นางสาวปิยะพร  ไมตรีจิตต์
ผู้อำนวยการกองศึกษา

นายสมชาย ถ้วยทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมชาย  ถ้วยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรรณา  ฝึกฝน
ครูผู้ดูแลเด็ก