องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt

นางสาวภาวิณี เพาะผล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt
ว่าง
นักวิชาการศึกษา

alt
ว่าง
ครูผู้ช่วย

alt

นายภาสกร วีระหงส์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt

นางสาวพัชรี เภาพูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

alt

นางสาวสุนันทา คำโคม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)