องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา

alt
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย

alt

นายภาสกร วีระหงส์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt

นางสาวพัชรี เภาพูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

alt

นางสาวสุนันทา คำโคม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)