องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

alt

นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

alt

ว่าง

นักวิชาการศึกษา

alt

ว่าง
ครูผู้ช่วย

นายสมชาย ถ้วยทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมชาย ถ้วยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt

-
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)

alt

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)