องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 cc. Administrator 3
2 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคสล. ซอย5 ม.3 เชื่อซอย 4 ม.2 (ต่อเนื่อง) Administrator 5
3 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคสล. ซอยหมู่บ้านไผ่งาม เชื่อมซอย2 ม.2 Administrator 4
4 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคสล. แยกซอย1 หมู่ที่ 3 เชื่อม 3 หมู่ที่ 3 Administrator 6
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย 64 Administrator 10
6 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 CC. Administrator 7
7 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 CC. Administrator 7
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กย 64 Administrator 16
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 64 ถึง กันยายน 64) Administrator 20
10 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 Administrator 20
11 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ก่อสร้างถนนคสล.เสิรมเหล็ก ซอย2 หมู่6 ต.ท่านัด Administrator 10
12 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ก่อสร้างถนนคสล.เสิรมเหล็ก บ้านคลองขุด หมู่2 Administrator 8
13 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี65 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสรอรรถ-ศรีสง่า หมู่1 Administrator 11
14 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุกภายใน ต.ท่านัด หมู่1-8 Administrator 10
15 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย5 ม.3 เชื่อมซอย 4 ม.2 (ต่อเนื่อง) ต.ท่านัด Administrator 10
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สค 64 Administrator 10
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 cc. Administrator 13
18 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสรอรรถ-ศรีสง่า ม.1 Administrator 15
19 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้างพัฒนาระบบประปา (สร้างหอถัง) ม.3 Administrator 15
20 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 14
21 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนอดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี. ภาคเรียน 1/2564 Administrator 12
22 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนอดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี. Administrator 20
23 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้าง คสล. ซอย3 หมู่ 1 Administrator 21
24 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้าง คสล. ซอย2 หมู่ 3 Administrator 31
25 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้าง คสล. ซอยอยู่ดี หมู่7 พีรยุทธ์ 23

หน้า 1 จาก 6