องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก แยกเข้าบ้านลุงถวิล ไทยภักดี หมู่ 7 ต.ท่านัด Administrator 1
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 Administrator 7
3 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง 200 ซีซี. Administrator 3
4 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 ม.2 Administrator 5
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 8
6 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 2 ม.6 Administrator 4
7 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน (ถนนสรอรรถ-ศรีสง่า) หมู่ที่ 1 Administrator 24
8 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ซอย 4 หมู่ที่ 2 Administrator 12
9 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุก แยกเข้าบ้านลุงถวิล ม.7 Administrator 22
10 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก สำนักงาน อบต.ท่านัด Administrator 13
11 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 Administrator 18
12 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิกล่อง UHT Administrator 22
13 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 2 หมู่ที่ 6 Administrator 18
14 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 ตำบลท่านัด Administrator 18
15 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเลียบคลองใช่ฮวด หมู่ที่ 8 Administrator 25
16 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 2 Administrator 21
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลองตากุด ม.3 ต.ท่านัด Administrator 16
18 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 Administrator 18
19 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน (ถนนสรอรรค-ศรีสง่า) ม.1 Administrator 19
20 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย2 ม.6 Administrator 18
21 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุก แยกบ้านลุงถวิล ม.7 Administrator 17
22 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 8 เชื่อมม.6 ต.ท่านัด เชื่อต่อ ต.ศรีสุราษฎร์ Administrator 17
23 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมคิด หมู่ 5 Administrator 30
24 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลองตากูด ม.3 Administrator 31
25 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ถนน คสล. แยกถนนเลียบคลองใช่ฮวด ม.8 Administrator 43

หน้า 1 จาก 6