องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ถนน คสล. แยกถนนเลียบคลองใช่ฮวด ม.8 Administrator 15
2 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลองตากูด ม.3 Administrator 7
3 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสรอรรถ-ศรีสง่า ม.1 Administrator 16
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 Administrator 14
5 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างกำแพงกันดิน ซอย 4 ม.2 Administrator 11
6 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย8 ม.2 Administrator 14
7 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย5 ม.2 Administrator 58
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 Administrator 11
9 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 (เจาะบ่อบาดาลใหม่แทนบ่อเก่า) Administrator 21
10 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี. Administrator 19
11 คำสั่งแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน สำหรับการจ้างขยายไหล่ทางถนน แยกซ.1 ม.6 ต.ท่านัด Administrator 19
12 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ขยายไหลาทางถนน แยกซอย1 ม.6 Administrator 25
13 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูงรังและผิวจราจรหินคลุก ภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 18
14 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้าง คลส. ซอยสมคิด ม.4 Administrator 17
15 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ขุดลอกคลองวัดอุบล หมู่ 8 Administrator 16
16 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ขุดลอกคลองวัดหลักหก หมู่ 7 Administrator 29
17 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ขุดลอกคลองโรงเรียน หมู่ 7 Administrator 14
18 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ขุดลอกคลองตาลักษณ์ หมู่ 6 Administrator 20
19 คำสั่งแต่งตั้ง คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอเล็กทอนิกส์ คกก.ตรวจรับพัสดุฯ ค.ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 เชื่อม ม.6 ต.ท่านัด Administrator 14
20 คำสั่งแต่งตั้ง คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอเล็กทอนิกส์ คกก.ตรวจรับพัสดุฯ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถ.สรอรรถ-ศรีสง่า ม.1 ต.ท่านัด Administrator 14
21 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 เชื่อม ม.6 ต.ท่านัด Administrator 19
22 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ขุดลอกคลองตาลักษณ์ ม.6 ต.ท่านัด Administrator 20
23 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ขุดลอกคลองโรงเรียน ม.7 ต.ท่านัด Administrator 17
24 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีค ถ.สรอรรถ-ศรีสง่า ม.1 ต.ท่านัด Administrator 19
25 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ขุดลอกคลองวัดหลักหก ม.7 ต.ท่านัด Administrator 37

หน้า 1 จาก 7