องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 4
2 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่ดี หมู่ที่ 7 Administrator 8
3 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย4 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 Administrator 7
4 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างท่อระะบายน้ำ ซอย3 หมู่ที่ 1 Administrator 6
5 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 หมู่ที่ 3 Administrator 9
6 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้างสะพานคสล. ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช ม.8 Administrator 19
7 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลิน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว Administrator 17
8 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) Administrator 13
9 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 13
10 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ที่ 7 Administrator 22
11 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนวัดอุบลฯ-ท่าโชคฯ หมู่ที่ 8 Administrator 20
12 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล ซอย 1 หมู่ที่ 1 Administrator 18
13 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนายบุญเรือน ภู่สวัสดิ์ หมู่ที่ 3 Administrator 23
14 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 15
15 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าเกษตร วัดอุบล ม.4-5 Administrator 14
16 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.พัฒนาระบบประปา(สร้างหอถัง)หมู่ 3 Administrator 20
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 15
18 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช หมู่ที่ 8 Administrator 18
19 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.กบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ม.1-8 Administrator 25
20 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.จํดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง ขนาด 200 ซีซี Administrator 16
21 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ที่ 7 ต.ท่านัด Administrator 18
22 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ซอยบ้านบุญเรือน ภู่สวัสดิ์ ม.3 Administrator 23
23 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ถนนวัดอุบลฯ-ท่าโชค ม.8 Administrator 23
24 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ซ.1 ม.1 ต.ท่านัด อุทุมพร 32
25 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.ก่อสร้างถนน คสล ซ.10 ม.1 Administrator 25

หน้า 1 จาก 5