องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลิน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว Administrator 3
2 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) Administrator 4
3 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 6
4 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ที่ 7 Administrator 9
5 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนวัดอุบลฯ-ท่าโชคฯ หมู่ที่ 8 Administrator 8
6 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล ซอย 1 หมู่ที่ 1 Administrator 7
7 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนายบุญเรือน ภู่สวัสดิ์ หมู่ที่ 3 Administrator 10
8 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 5
9 เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าเกษตร วัดอุบล ม.4-5 Administrator 6
10 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.พัฒนาระบบประปา(สร้างหอถัง)หมู่ 3 Administrator 12
11 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 8
12 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช หมู่ที่ 8 Administrator 11
13 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.กบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ม.1-8 Administrator 17
14 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.จํดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง ขนาด 200 ซีซี Administrator 10
15 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ที่ 7 ต.ท่านัด Administrator 12
16 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ซอยบ้านบุญเรือน ภู่สวัสดิ์ ม.3 Administrator 18
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ถนนวัดอุบลฯ-ท่าโชค ม.8 Administrator 18
18 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ซ.1 ม.1 ต.ท่านัด อุทุมพร 22
19 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.ก่อสร้างถนน คสล ซ.10 ม.1 Administrator 18
20 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.พัฒนาระบประปา(สร้างหอถัง) ม.3 Administrator 17
21 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง ค.พัฒนาระบบประปา (สร้างหอถัง) ม.3 ต.ท่านัด อุทุมพร 28
22 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) Administrator 38
23 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซี.ซี อุทุมพร 21
24 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.ก่อสร้างถนน คสล ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช ม.8 Administrator 17
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง คสล. ม4-5 อุทุมพร 14

หน้า 1 จาก 4