องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านรางยาวพร้อมท่อระบายน้ำ ม.4 Administrator 18
2 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองรางสีหมอก (บริเวณโรงเรียน) หมู่ที่ 2 Administrator 37
3 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 Administrator 43
4 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอย 3 ม.1 Administrator 36
5 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ 7 Administrator 47
6 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 2 (ต่อเนื่อง) หมู่ 6 Administrator 60
7 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ข้างบ้านจำลอง หมู่ 2 Administrator 47
8 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงพัฒนากระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ ภายในตำบบท่านัด หมู่ 1-8 Administrator 49
9 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลองตากุด หมู่ที่ 3 Administrator 41
10 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุกภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 40
11 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ยิ่งเจริญ 2 ม.7 Administrator 42
12 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายพื้นทางลูกรัง ซอย 2 ม.3 Administrator 47
13 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 1 ม.3 Administrator 529
14 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 8 ม.2 Administrator 179
15 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนหมู่ 8 เชื่อมหมู่ 6 Administrator 48
16 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 54
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุกขนาด1ตัน) Administrator 46
18 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้ามะลิ ม.4 Administrator 51
19 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคอรกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 5 Administrator 55
20 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลอั้งเสี่ย (ช่วงที่1) หมู่ 4 Administrator 48
21 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 2 (ต่อเนื่อง) ม.6 Administrator 50
22 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอยยิ่งเจริญ1 ม.7 Administrator 53
23 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบ้านรางสีหมอก (บริเวณโรงเรียน) ม.2 Administrator 60
24 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านรางยาว พร้อมท่อระบายน้ำ ม.4 Administrator 59
25 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก แยกเข้าบ้านลุงถวิล ไทนภักดี ม.7 Administrator 54

หน้า 1 จาก 7