องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ 7 Administrator 6
2 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 2 (ต่อเนื่อง) หมู่ 6 Administrator 5
3 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ข้างบ้านจำลอง หมู่ 2 Administrator 5
4 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงพัฒนากระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ ภายในตำบบท่านัด หมู่ 1-8 Administrator 5
5 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลองตากุด หมู่ที่ 3 Administrator 8
6 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุกภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 11
7 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ยิ่งเจริญ 2 ม.7 Administrator 9
8 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายพื้นทางลูกรัง ซอย 2 ม.3 Administrator 10
9 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 1 ม.3 Administrator 488
10 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 8 ม.2 Administrator 145
11 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ถนนหมู่ 8 เชื่อมหมู่ 6 Administrator 14
12 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 16
13 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุกขนาด1ตัน) Administrator 14
14 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป้ามะลิ ม.4 Administrator 12
15 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคอรกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 5 Administrator 14
16 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลอั้งเสี่ย (ช่วงที่1) หมู่ 4 Administrator 15
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 2 (ต่อเนื่อง) ม.6 Administrator 18
18 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอยยิ่งเจริญ1 ม.7 Administrator 16
19 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบ้านรางสีหมอก (บริเวณโรงเรียน) ม.2 Administrator 22
20 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านรางยาว พร้อมท่อระบายน้ำ ม.4 Administrator 23
21 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก แยกเข้าบ้านลุงถวิล ไทนภักดี ม.7 Administrator 22
22 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. ซอย 3 ม.1 Administrator 44
23 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนเลียบคลองใช่ฮวด ม.8 Administrator 20
24 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย3 ม.6 Administrator 26
25 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) Administrator 24

หน้า 1 จาก 7