องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.พัฒนาระบบประปา(สร้างหอถัง)หมู่ 3 Administrator 4
2 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด ม.1-8 Administrator 3
3 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช หมู่ที่ 8 Administrator 2
4 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.กบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ม.1-8 Administrator 4
5 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.จํดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง ขนาด 200 ซีซี Administrator 6
6 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล ซอยยิ่งเจริญ 1 หมู่ที่ 7 ต.ท่านัด Administrator 7
7 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ซอยบ้านบุญเรือน ภู่สวัสดิ์ ม.3 Administrator 10
8 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ ถนนวัดอุบลฯ-ท่าโชค ม.8 Administrator 11
9 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ซ.1 ม.1 ต.ท่านัด อุทุมพร 16
10 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.ก่อสร้างถนน คสล ซ.10 ม.1 Administrator 9
11 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.พัฒนาระบประปา(สร้างหอถัง) ม.3 Administrator 6
12 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง ค.พัฒนาระบบประปา (สร้างหอถัง) ม.3 ต.ท่านัด อุทุมพร 22
13 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) Administrator 13
14 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซี.ซี อุทุมพร 15
15 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.ก่อสร้างถนน คสล ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช ม.8 Administrator 9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง คสล. ม4-5 อุทุมพร 8
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช ม.8 อุทุมพร 19
18 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.ก่อสร้างถนน คสล เส้นบ้านคลองขุด ม.2 Administrator 10
19 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านคลองขุด ม.2 อุทุมพร 22
20 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางฯ ปรับทางเข้า รร.บ้านสีหมอก ม.2 อุทุมพร 18
21 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง คสล หมู่ที่ 4-5 อุทุมพร 4
22 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ สายท่าเกษตร-วัดอุบล ม.4-5 Administrator 4
23 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถ.ลาดยาง แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าเกษตร-วัดอุบล ม.4-5 อุทุมพร 13
24 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายปรีชา อ่อนสุดดี หมู่ 4 ต.ท่านัด อุทุมพร 20
25 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่อง) ต.ท่านัด อุทุมพร 13

หน้า 1 จาก 4