องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอยบ้านนายปรีชา อ่อนสุดดี ม.4 Administrator 4
2 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน (ขุดเจาะบาดาล) ม.3 Administrator 5
3 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 1 ม.2 Administrator 5
4 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอยบ้านนายปรีชา อ่อนสุดดี หมู่ที่ 4 Administrator 18
5 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 1 หมู่ 2 Administrator 149
6 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างสหกรณ์บ้านรางสีหมอก หมู่ 2 Administrator 33
7 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการพัฒนาระบบระปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่านัด Administrator 9
8 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง-หินคลุก แยกเข้าบ้านลุงถวิล ไทยภักดี หมู่ 7 ต.ท่านัด Administrator 16
9 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง 200 ซีซี. Administrator 19
10 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 ม.2 Administrator 21
11 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 2 ม.6 Administrator 23
12 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน (ถนนสรอรรถ-ศรีสง่า) หมู่ที่ 1 Administrator 38
13 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ซอย 4 หมู่ที่ 2 Administrator 23
14 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุก แยกเข้าบ้านลุงถวิล ม.7 Administrator 34
15 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก สำนักงาน อบต.ท่านัด Administrator 25
16 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 Administrator 32
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิกล่อง UHT Administrator 34
18 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ซอย 2 หมู่ที่ 6 Administrator 31
19 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 ตำบลท่านัด Administrator 35
20 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเลียบคลองใช่ฮวด หมู่ที่ 8 Administrator 39
21 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 2 Administrator 33
22 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ปรับปรุงขยายท่อลอดเหลี่ยมคลองตากุด ม.3 ต.ท่านัด Administrator 38
23 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 Administrator 35
24 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน (ถนนสรอรรค-ศรีสง่า) ม.1 Administrator 32
25 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย2 ม.6 Administrator 37

หน้า 1 จาก 7