องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนอดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี. Administrator 2
2 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้าง คสล. ซอย3 หมู่ 1 Administrator 4
3 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้าง คสล. ซอย2 หมู่ 3 Administrator 15
4 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้าง คสล. ซอยอยู่ดี หมู่7 พีรยุทธ์ 2
5 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้าง คสล. ซอย2 หมู่3 Administrator 5
6 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 4
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนท่านัด-รางสีหมอก(บ้านคลองขุด) หมู่2 (ระยะที่2) Administrator 6
8 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านไผ่งาม เชื่อมซอย2 หมู่2 Administrator 4
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย1 หมู่ 3 เชื่อมซอย 3 หมู่3 Administrator 7
10 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 หมู่ 6 ต.ท่านัด Administrator 2
11 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านไผ่งาม เชื่อมซอย 2 หมู่ที่ 2 Administrator 7
12 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอย 1 หมู่ 3 เชื่อมซอย 3 หมู่ 3 Administrator 6
13 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 หมู่ 6 Administrator 9
14 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนท่านัด-รางสีหมอก(บ้านคลองขุด) หมู่2 Administrator 10
15 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนนึอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนสรอรรถ-ศรีสง่า หมู่ที่ 1 Administrator 12
16 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางโครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตอบต.ท่านัด ปีงบ 64 Administrator 10
17 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 14
18 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่ดี หมู่ที่ 7 Administrator 18
19 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย4 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 Administrator 19
20 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างท่อระะบายน้ำ ซอย3 หมู่ที่ 1 Administrator 16
21 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง ค.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย2 หมู่ที่ 3 Administrator 20
22 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.ก่อสร้างสะพานคสล. ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช ม.8 Administrator 45
23 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลิน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว Administrator 29
24 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน ค.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) Administrator 24
25 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 22

หน้า 1 จาก 5