องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แผนดำเนินงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2566 (รอบ 3 เดือน ตค-ธค 65) Administrator 6
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) Administrator 17
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 20
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2565 Administrator 21
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) Administrator 57
6 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) Administrator 76
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 61
8 แผนการดำเนินงาน ปี 2564 Administrator 93
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) Administrator 81
10 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 ปี 2563 Administrator 79
11 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่านัด ครั้งที่ 6 ปี 2563 Administrator 84
12 แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 Administrator 74
13 แผนการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 Administrator 119
14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 98
15 แผนการดำเนินงาน ปี 2563 Administrator 99
16 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 86
17 แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 Administrator 76
18 แผนการดำเนินงาน ปี 2562 Administrator 83
19 แผนการดำเนินงาน ปี 2561 Administrator 131
20 แผนการดำเนินงาน ปี 2560 อุทุมพร 156
21 แผนการดำเนินงาน ปี 2559 อุทุมพร 185