องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

กิจการสภาฯ


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
1 กำหนดประชุมสภาฯ อบต. สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Administrator 3
2 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (30 ม.ค. 66) Administrator 3
3 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ครั้ง 3 (2 ก.ย. 2565) Administrator 7
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้ง 3/2565 (2 ก.ย. 2565) Administrator 10
5 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 (6 ธ.ค. 2565) Administrator 8
6 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 (6 ธ.ค. 2565) Administrator 8
7 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 (17 พ.ย. 2565) Administrator 20
8 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ครั้ง 1,ครั้งที่ 2 (5 ก.ย. 2565) Administrator 58
9 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (29 ส.ค. 2565) Administrator 30
10 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 (29 ส.ค. 2565) Administrator 19