องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

กิจการสภาฯ


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
1 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 2 (23 มี.ค. 64) Administrator 6
2 กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2565 Administrator 7
3 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้ง 1/2564 (23 ก.พ.2564) Administrator 18
4 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 ครั้งที่ 1 (16 ก.พ. 2564) Administrator 9
5 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 ครั้งที่ 1 (16 ก.พ. 64)) Administrator 14
6 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 (1 ก.พ. 64) Administrator 17
7 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเข้าประชุมสภาฯ Administrator 21
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้ง 1/2564 (4 ธ.ค 2563) Administrator 6
9 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 ครั้งที่ 1 (4 ธ.ค. 2563) Administrator 9
10 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 ครั้งที่ 1/63 (4 ธ.ค.2563)) Administrator 13