องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

กิจการสภาฯ


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
1 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 Administrator 4
2 ประกาศ รื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วยตำบลท่านัด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่1/2567 Administrator 5
3 ประกาศ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่1/2567 Administrator 3
4 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2567 Administrator 2
5 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่1/2567 Administrator 24
6 คำลั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 4
7 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2567 ครั้งที่2/2567 Administrator 14
8 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภางค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่2/2567 Administrator 21
9 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสอนข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 Administrator 21
10 ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Administrator 26