องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

กิจการสภาฯ


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
1 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้ง 1/2564 (16 เม.ย. 2564) Administrator 25
2 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 ครั้งที่ 1 (5 เม.ย. 2564) Administrator 26
3 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 ครั้งที่ 1 (5 เม.ย. 64) Administrator 28
4 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 2 (23 มี.ค. 64) Administrator 29
5 กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2565 Administrator 46
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้ง 1/2564 (23 ก.พ.2564) Administrator 61
7 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 ครั้งที่ 1 (16 ก.พ. 2564) Administrator 46
8 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 ครั้งที่ 1 (16 ก.พ. 64)) Administrator 48
9 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 1 (1 ก.พ. 64) Administrator 40
10 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเข้าประชุมสภาฯ Administrator 49