องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

กิจการสภาฯ


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
1 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเข้าประชุมสภาฯ Administrator 7
2 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 ครั้งที่ 1 (4 ธ.ค. 2563) Administrator 2
3 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2563 ครั้งที่ 1/63 (4 ธ.ค.2563)) Administrator 5
4 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 4 (4 ธ.ค. 2563) Administrator 8
5 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 1,2 (3 ก.ย. 2563) Administrator 6
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้ง 2/2563 (28 ส.ค. 2563) Administrator 7
7 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 ครั้งที่ 2 (21 ส.ค.2563) Administrator 5
8 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 ครั้งที่ 2 (21 ส.ค. 2563) Administrator 6
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้ง 1/2563 (17 ส.ค. 2563) Administrator 5
10 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 ครั้งที่ 1 (17 ส.ค. 2563) Administrator 6