องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

กิจการสภาฯ


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
1 ขอเชิญเข้าร่อมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ. 2566 ครั้งที่1/2566 Administrator 5
2 นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 Administrator 5
3 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2566 Administrator 5
4 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่1 , ครั้งที่2/2566 Administrator 11
5 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่2/2566 Administrator 10
6 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่2/2566 Administrator 12
7 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 Administrator 15
8 ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 Administrator 11
9 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 Administrator 10
10 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ. 2566 Administrator 16