องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.ท่านัด Administrator 6
2 สรุปผลประเมินกาจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 7
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน อุทุมพร 25
4 ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่านัด ครั้งที่ 2 ปี2561 อุทุมพร 22
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อุทุมพร 17
6 ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่านัด ครั้งที่ 3 ปี 2561 อุทุมพร 13
7 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่านัด พ.ศ.2559 อุทุมพร 101
8 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต.ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. อุทุมพร 102