องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Administrator 79
2 ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 Administrator 86
3 รายงานการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) Administrator 119
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2565 Administrator 211
5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 120
6 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี64 Administrator 149
7 รายงานผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 63-มีนาคม 64 Administrator 214
8 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) Administrator 293
9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 187
10 เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 185
11 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี63 Administrator 203
12 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.ท่านัด Administrator 222
13 สรุปผลประเมินกาจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 181