องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 63-มีนาคม 64 Administrator 3
2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 5
3 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี63 Administrator 3
4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.ท่านัด Administrator 24
5 สรุปผลประเมินกาจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 19
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน อุทุมพร 40
7 ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่านัด ครั้งที่ 2 ปี2561 อุทุมพร 38
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 อุทุมพร 33
9 ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.ท่านัด ครั้งที่ 3 ปี 2561 อุทุมพร 22
10 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่านัด พ.ศ.2559 อุทุมพร 115
11 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต.ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. อุทุมพร 114