องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 Administrator 5
2 รายงานการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) Administrator 40
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2565 Administrator 119
4 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 49
5 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี64 Administrator 80
6 รายงานผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 63-มีนาคม 64 Administrator 132
7 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64) Administrator 219
8 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 122
9 เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator 124
10 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปี63 Administrator 134
11 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.ท่านัด Administrator 134
12 สรุปผลประเมินกาจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 119