องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 9
2 ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ปี64 Administrator 15
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 Administrator 18
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 15
5 มาตราฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง Administrator 10
6 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 39
7 มอบอำนาจให้ปลัดปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 24
8 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อุทุมพร 32
9 ประกาศ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) อุทุมพร 36
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 43
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎบัติงานของพนักานจ้าง ประจำปี 2562 อุทุมพร 129
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 อุทุมพร 32
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่านัด อุทุมพร 36
14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อุทุมพร 46
15 เอกสารประชาสัมพันธ์การลา อุทุมพร 61
16 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 47
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อุทุมพร 55
18 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ อุทุมพร 50
19 คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2561 ครั้งที่ (ครึ่งปีแรก) อุทุมพร 51
20 คำสั่ง เรื่อง การต่อสัญญจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 61 อุทุมพร 104
21 คำสั่ง เรื่อง ต่อสัญญาพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 61 อุทุมพร 81
22 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อบต.ท่านัด ปีงบ 61 อุทุมพร 86
23 ประกาศ เรื่อง หลักเกณพ์และวิธีการแประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อุทุมพร 86
24 ประกาศหลักเกณฑ์ ประเมินพนักงานจ้าง อุทุมพร 261
25 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อุทุมพร 49

หน้า 1 จาก 2