องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติแทนปลัด อบต. ปีงบประมาณ 2565 Administrator 10
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด-อบต. Administrator 9
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนปลัด อบต. ปีงบประมาณ 2565 Administrator 7
4 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ปีงบประมาณ 2565 Administrator 7
5 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ปีงบประมาณ 2565 Administrator 8
6 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองช่าง. ปีงบประมาณ 2565 Administrator 5
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 Administrator 12
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2565 Administrator 9
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 Administrator 6
10 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต. ปีงบประมาณ 2565 Administrator 7
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ Administrator 18
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 26
13 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 30
14 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 Administrator 48
15 คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ปีงบประมาณ 2564 Administrator 183
16 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2564 Administrator 65
17 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 Administrator 71
18 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล Administrator 55
19 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 Administrator 61
20 ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ปี64 Administrator 72
21 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 Administrator 69
22 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 105
23 มาตราฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง Administrator 56
24 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 132
25 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2563 Administrator 59

หน้า 1 จาก 2