องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตราฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง Administrator -
2 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 21
3 มอบอำนาจให้ปลัดปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 9
4 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อุทุมพร 22
5 ประกาศ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) อุทุมพร 24
6 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 31
7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎบัติงานของพนักานจ้าง ประจำปี 2562 อุทุมพร 99
8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 อุทุมพร 23
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่านัด อุทุมพร 24
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อุทุมพร 32
11 เอกสารประชาสัมพันธ์การลา อุทุมพร 50
12 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 37
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อุทุมพร 42
14 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ อุทุมพร 38
15 คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2561 ครั้งที่ (ครึ่งปีแรก) อุทุมพร 41
16 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อุทุมพร 25
17 คำสั่ง เรื่อง การต่อสัญญจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 61 อุทุมพร 76
18 คำสั่ง เรื่อง ต่อสัญญาพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 61 อุทุมพร 68
19 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อบต.ท่านัด ปีงบ 61 อุทุมพร 75
20 ประกาศ เรื่อง หลักเกณพ์และวิธีการแประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อุทุมพร 75
21 ประกาศหลักเกณฑ์ ประเมินพนักงานจ้าง อุทุมพร 236
22 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อุทุมพร 39
23 คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. อุทุมพร 425