องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ปี64 Administrator 7
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 Administrator 8
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 8
4 มาตราฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง Administrator 3
5 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 33
6 มอบอำนาจให้ปลัดปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 15
7 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อุทุมพร 27
8 ประกาศ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) อุทุมพร 29
9 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 39
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎบัติงานของพนักานจ้าง ประจำปี 2562 อุทุมพร 119
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 อุทุมพร 27
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่านัด อุทุมพร 30
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อุทุมพร 39
14 เอกสารประชาสัมพันธ์การลา อุทุมพร 55
15 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อุทุมพร 44
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อุทุมพร 46
17 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ อุทุมพร 45
18 คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปีงบ 2561 ครั้งที่ (ครึ่งปีแรก) อุทุมพร 46
19 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อุทุมพร 32
20 คำสั่ง เรื่อง การต่อสัญญจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 61 อุทุมพร 97
21 คำสั่ง เรื่อง ต่อสัญญาพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 61 อุทุมพร 73
22 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อบต.ท่านัด ปีงบ 61 อุทุมพร 80
23 ประกาศ เรื่อง หลักเกณพ์และวิธีการแประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อุทุมพร 81
24 ประกาศหลักเกณฑ์ ประเมินพนักงานจ้าง อุทุมพร 250
25 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อุทุมพร 45

หน้า 1 จาก 2