องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 6
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2564 Administrator 10
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 Administrator 8
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 อุทุมพร 25
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2563 Administrator 11
6 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อุทุมพร 17
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 Administrator 8
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 Administrator 9
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด พ.ศ.2561 Administrator 7
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด พ.ศ.2561 Administrator 12
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 Administrator 7
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 Administrator 10
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2561 Administrator 11
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 Administrator 9
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง กำหนดลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 Administrator 9
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 Administrator 8
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 Administrator 9
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 Administrator 9
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 51
20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2562 อุทุมพร 44
21 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 อุทุมพร 90
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 Administrator 92