องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 Administrator 72
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 Administrator 93
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2565 Administrator 87
4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 136
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2564 Administrator 174
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 Administrator 107
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 Administrator 102
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 อุทุมพร 153
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2563 Administrator 107
10 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อุทุมพร 124
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 Administrator 122
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 Administrator 124
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด พ.ศ.2561 Administrator 107
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด พ.ศ.2561 Administrator 120
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 Administrator 94
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 Administrator 102
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2561 Administrator 116
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 Administrator 105
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง กำหนดลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 Administrator 99
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 Administrator 110
21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 Administrator 103
22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 Administrator 101
23 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 198
24 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2562 อุทุมพร 156
25 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 อุทุมพร 191

หน้า 1 จาก 2