องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 15
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2564 Administrator 22
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 Administrator 16
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 อุทุมพร 30
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2563 Administrator 17
6 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อุทุมพร 25
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 Administrator 14
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 Administrator 16
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด พ.ศ.2561 Administrator 13
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด พ.ศ.2561 Administrator 19
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 Administrator 14
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 Administrator 15
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2561 Administrator 17
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 Administrator 17
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง กำหนดลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 Administrator 12
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 Administrator 13
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 Administrator 14
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 Administrator 17
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 58
20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2562 อุทุมพร 54
21 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 อุทุมพร 98
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 Administrator 100