องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Administrator 1
2 ประกาศ รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 1
3 แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) Administrator 16
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 Administrator 8
5 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) Administrator 6
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 Administrator 14
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Administrator 8
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Administrator 25
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนมิ.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 22
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Administrator 24
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 Administrator 13
12 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 Administrator 36
13 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 Administrator 23
14 ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (25 เม.ย.65) Administrator 36
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 39
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 Administrator 12
17 รายงานผลการดำเนินการตามไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 Administrator 39
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 Administrator 47
19 ประกาศ โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 /64 29 ธ.ค. 63 Administrator 36
20 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 Administrator 57
21 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 Administrator 62
22 รายงานผลการดำเนินการตามไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 Administrator 64
23 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 Administrator 51
24 งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2564 Administrator 35
25 หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 Administrator 59

หน้า 1 จาก 3