องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Administrator 1
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Administrator 2
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 Administrator 7
4 ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) Administrator 9
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Administrator 11
6 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 10
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Administrator 12
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Administrator 17
9 ประกาศ รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 13
10 แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) Administrator 37
11 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 Administrator 21
12 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) Administrator 18
13 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 Administrator 25
14 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Administrator 20
15 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Administrator 43
16 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนมิ.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 32
17 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Administrator 38
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 Administrator 25
19 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 Administrator 52
20 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 Administrator 28
21 ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Administrator 45
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 49
23 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 Administrator 24
24 รายงานผลการดำเนินการตามไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 Administrator 54
25 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 Administrator 63

หน้า 1 จาก 3