องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 Administrator -
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 Administrator 30
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 Administrator 23
4 รายงานของผู้สอบบัญชีฯ งบแสดงฐานะพร้อมหมายเหตุ-หลังแก้ยอดยกมา และแก้ไขปี 2563 Administrator 16
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Administrator 19
6 งบแสดงฐานะการเงินฯ สิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 63 Administrator 45
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 29
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7/2563 Administrator 1
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 Administrator 1
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-กรกฎาคม 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 22
11 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 Administrator 1
12 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563 Administrator 1
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทุมพร 35
14 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 Administrator 1
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทุมพร 29
16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 Administrator 3
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 Administrator 1
18 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 37
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3(ตั้งแต่เดือนเมษายน-8 พฤษภาคม2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 28
20 รายงานการเงินของ อบต ท่านัด อุทุมพร 38
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทุมพร 27
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทุมพร 31
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนกันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อุทุมพร 43
24 รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ อปท. อุทุมพร 30
25 งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560 อุทุมพร 101

หน้า 1 จาก 2