องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 Administrator 7
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 Administrator 13
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 Administrator 15
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 Administrator 23
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 Administrator 27
6 ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) Administrator 27
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 Administrator 37
8 แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาศ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566) Administrator 35
9 ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Administrator 39
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Administrator 37
11 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 Administrator 37
12 ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) Administrator 62
13 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Administrator 39
14 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 39
15 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Administrator 46
16 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Administrator 44
17 ประกาศ รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 43
18 แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) Administrator 81
19 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 Administrator 48
20 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) Administrator 45
21 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 Administrator 92
22 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Administrator 49
23 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Administrator 74
24 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนมิ.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 64
25 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Administrator 71

หน้า 1 จาก 3