องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทุมพร 17
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทุมพร 13
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกค.ถึงกย.2562 ปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 19
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3(ตั้งแต่เดือนเมษายน-8 พฤษภาคม2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 10
5 รายงานการเงินของ อบต ท่านัด อุทุมพร 15
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทุมพร 12
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทุมพร 15
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนกันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อุทุมพร 23
9 รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ อปท. อุทุมพร 14
10 งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560 อุทุมพร 83
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่ 4 (กค - กย 60) อุทุมพร 60
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบ 60 (เดือนเมย - มิย 60) อุทุมพร 86
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบ 60 (เดือนมค - มีค 60) อุทุมพร 95
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อุทุมพร 120