องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 Administrator 1
2 รายงานของผู้สอบบัญชีฯ งบแสดงฐานะพร้อมหมายเหตุ-หลังแก้ยอดยกมา และแก้ไขปี 2563 Administrator 3
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Administrator 5
4 งบแสดงฐานะการเงินฯ สิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 63 Administrator 8
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 18
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-กรกฎาคม 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 12
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทุมพร 28
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทุมพร 22
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 30
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3(ตั้งแต่เดือนเมษายน-8 พฤษภาคม2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 17
11 รายงานการเงินของ อบต ท่านัด อุทุมพร 27
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทุมพร 21
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทุมพร 23
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนกันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อุทุมพร 34
15 รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ อปท. อุทุมพร 22
16 งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560 อุทุมพร 90
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่ 4 (กค - กย 60) อุทุมพร 67
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบ 60 (เดือนเมย - มิย 60) อุทุมพร 99
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบ 60 (เดือนมค - มีค 60) อุทุมพร 104
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อุทุมพร 129