องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 Administrator 7
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 Administrator 9
3 รายงานผลการดำเนินการตามไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 Administrator 12
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 Administrator 11
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 Administrator 17
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 Administrator 46
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 Administrator 41
8 รายงานของผู้สอบบัญชีฯ งบแสดงฐานะพร้อมหมายเหตุ-หลังแก้ยอดยกมา และแก้ไขปี 2563 Administrator 30
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Administrator 32
10 งบแสดงฐานะการเงินฯ สิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 63 Administrator 60
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 44
12 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7/2563 Administrator 16
13 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 Administrator 17
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-กรกฎาคม 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Administrator 35
15 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 Administrator 20
16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563 Administrator 12
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 63 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทุมพร 47
18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 Administrator 20
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทุมพร 39
20 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 Administrator 18
21 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 Administrator 19
22 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 49
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3(ตั้งแต่เดือนเมษายน-8 พฤษภาคม2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 อุทุมพร 46
24 รายงานการเงินของ อบต ท่านัด อุทุมพร 52
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุทุมพร 41

หน้า 1 จาก 2