องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 Administrator 6
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 Administrator 37
3 ประกาศ การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 52
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 Administrator 39
5 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Administrator 48
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 Administrator 44
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 Administrator 45
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 Administrator 50
9 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 Administrator 54
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 Administrator 58
11 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 Administrator 63
12 ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) Administrator 58
13 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 Administrator 76
14 แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาศ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566) Administrator 69
15 ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Administrator 88
16 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Administrator 68
17 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 Administrator 99
18 ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) Administrator 97
19 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Administrator 72
20 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 76
21 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Administrator 91
22 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Administrator 77
23 ประกาศ รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 83
24 แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) Administrator 122
25 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 Administrator 83

หน้า 1 จาก 3