องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด


# รายการหัวเรื่อง
1 สภาพทางเศรษฐกิจ
2 วิสัยทัศน์
3 สภาพทางสังคม
4 สภาพทั่วไป
5 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ข้อมูลอื่นๆ
7 การบริการพื้นฐาน