องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 25 มกราคม 2566 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 Administrator 42
2 30 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 Administrator 70
3 2 ธันวาคม 2565 จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อความพอเพียง Administrator 46
4 รณรงค์จัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ท่านัด Administrator 56
5 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2565 Administrator 93
6 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2565 Administrator 63
7 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2565 Administrator 118
8 กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน Administrator 30
9 โครงการ ขจัดบริการเคลือบฟลูออไรด์ ปี 2565 Administrator 22
10 โครงการ ให้ความรู้ฟันสะอาด ปี 2565 Administrator 21
11 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ใส่ทรายอะเบท ตรวจยุงน้ำยุงลายให้ประชาชนในหมู่บ้าน Administrator 226
12 กิจกรรม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Administrator 21
13 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทำกระเป๋าผ้าใส่เหรียญ) Administrator 61
14 3 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี Administrator 121
15 กิจกรรม ออกตรวจสุขภาพคนพิการ Administrator 19
16 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย Administrator 346
17 13-15 เมษายน 2565 ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ Administrator 121
18 กิจกรรม ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน Administrator 226
19 โครงการ คลินิกรุ่งอรุณ ปี 65 Administrator 22
20 9 มีนาคม 2565 กิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี65 Administrator 133
21 15-25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ปี65 Administrator 136
22 ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า ปี 2565 Administrator 137
23 10 มกราคม 2565 ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) Administrator 349
24 31 ธันวาคม 2564 -2 มกราคม 2565 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบ 2565 Administrator 123
25 22 ตุลาคม 2564 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนในชุมชนตำบลท่านัด Administrator 90
26 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี64 Administrator 244
27 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2564 Administrator 302
28 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก Administrator 149
29 กิจกรรม อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง Administrator 251
30 กิจกรรม ตรวจสุขภาพวัดเบาหวาน ความดันคัดกรองโรค Administrator 184

หน้า 1 จาก 2