องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2565 Administrator 18
2 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2565 Administrator 21
3 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2565 Administrator 30
4 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทำกระเป๋าผ้าใส่เหรียญ) Administrator 14
5 3 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี Administrator 51
6 13-15 เมษายน 2565 ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ Administrator 46
7 9 มีนาคม 2565 กิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี65 Administrator 72
8 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า Administrator 45
9 15-25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ปี65 Administrator 68
10 10 มกราคม 2565 ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) Administrator 227
11 31 ธันวาคม 2564 -2 มกราคม 2565 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบ 2565 Administrator 47
12 22 ตุลาคม 2564 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนในชุมชนตำบลท่านัด Administrator 40
13 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี64 Administrator 190
14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2564 Administrator 184
15 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก Administrator 97
16 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย Administrator 242
17 กิจกรรม ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ Administrator 147
18 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ใส่ทรายอะเบทให้ประชาชนในหมู่บ้าน Administrator 162
19 โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2563 Administrator 91
20 กิจกรรม อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง Administrator 116
21 กิจกรรม ตรวจสุขภาพวัดเบาหวาน ความดันคัดกรองโรค Administrator 125
22 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนประชากรให้เลี้ยงปลากินลูกน้ำ ปลูกพืชไล่ยุง Administrator 514
23 กิจกรรม ออกสำรวจการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน Administrator 96