องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก Administrator 13
2 กิจกรรมการจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ปีงบ 2562 (แห่เทียนเข้าพรรษา) Administrator 17
3 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อุทุมพร 41
4 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย Administrator 36
5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำลท่านัด ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 18
6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ต.ท่านัด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 27
7 โครงการร่วมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อความพอเพียง วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 20
8 ผวจ.รบ. เข้าตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย ม.8 ต.ท่านัด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 อุทุมพร 24
9 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนประชากรให้เลี้ยงปลากินลูกน้ำ ปลูกพืชไล่ยุง Administrator 94
10 กิจกรรม ออกสำรวจการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน Administrator 14
11 กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ณ วัดอมรญาติสมาคม วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อุทุมพร 25
12 กิจกรรม ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ Administrator 17
13 กิจกรรม ตรวจสุขภาพวัดเบาหวาน ความดันคัดกรองโรค Administrator 8
14 เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก ปี 2562 Administrator 7
15 กิจกรรม อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง Administrator 7
16 ค.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2562 Administrator 16
17 โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2562 Administrator 14
18 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ใส่ทรายอะเบทให้ประชาชนในหมู่บ้าน Administrator 14
19 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบ 2562 Administrator 12
20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 13 ธค 2561 อุทุมพร 24
21 ประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 23 พย 61 อุทุมพร 21
22 บริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.8 วันที่ 23 เมษายน 2561 อุทุมพร 26
23 บริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.2 วันที่ 19 เมษายน 2561 อุทุมพร 25
24 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 อุทุมพร 33
25 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อุทุมพร 45
26 โรงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อุทุมพร 24
27 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 อุทุมพร 44
28 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลท่านัด วันที่ 10 พฤาภาคม 2561 อุทุมพร 22
29 เหตุแจ้ง หม้อแปลงไฟข้าง รพ.ดำเนินระเบิด วันที่ 28 เมษายน 2561 อุทุมพร 25
30 แจ้งเหตุไฟไหม้อาคาร หลังตลาดเสรี วันที่ 30 เมษายน 2561 อุทุมพร 22

หน้า 1 จาก 2