องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 25 มกราคม 2566 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 Administrator 4
2 30 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 Administrator 4
3 2 ธันวาคม 2565 จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อความพอเพียง Administrator 5
4 รณรงค์จัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ท่านัด Administrator 19
5 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2565 Administrator 58
6 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2565 Administrator 33
7 วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2565 Administrator 57
8 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทำกระเป๋าผ้าใส่เหรียญ) Administrator 30
9 3 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี Administrator 75
10 13-15 เมษายน 2565 ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ Administrator 67
11 9 มีนาคม 2565 กิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี65 Administrator 92
12 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า Administrator 78
13 15-25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ปี65 Administrator 93
14 10 มกราคม 2565 ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) Administrator 268
15 31 ธันวาคม 2564 -2 มกราคม 2565 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบ 2565 Administrator 79
16 22 ตุลาคม 2564 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนในชุมชนตำบลท่านัด Administrator 60
17 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี64 Administrator 211
18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2564 Administrator 221
19 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก Administrator 116
20 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย Administrator 267
21 กิจกรรม ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ Administrator 174
22 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ใส่ทรายอะเบทให้ประชาชนในหมู่บ้าน Administrator 179
23 โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2563 Administrator 109
24 กิจกรรม อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง Administrator 162
25 กิจกรรม ตรวจสุขภาพวัดเบาหวาน ความดันคัดกรองโรค Administrator 144
26 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนประชากรให้เลี้ยงปลากินลูกน้ำ ปลูกพืชไล่ยุง Administrator 550
27 กิจกรรม ออกสำรวจการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน Administrator 113