องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 3 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี Administrator 12
2 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า Administrator 10
3 13-15 เมษายน 2565 ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ Administrator 5
4 9 มีนาคม 2565 กิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี65 Administrator 33
5 15-25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ปี65 Administrator 36
6 10 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) Administrator 153
7 31 ธันวาคม 2564 -2 มกราคม 2565 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบ 2565 Administrator 12
8 22 ตุลาคม 2564 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนในชุมชนตำบลท่านัด Administrator 6
9 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี64 Administrator 134
10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2564 Administrator 115
11 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก Administrator 64
12 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย Administrator 193
13 กิจกรรม ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ Administrator 109
14 กิจกรรม อสม.ลงพื้นที่ใส่ทรายอะเบทให้ประชาชนในหมู่บ้าน Administrator 127
15 โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบ 2563 Administrator 64
16 กิจกรรม อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง Administrator 77
17 กิจกรรม ตรวจสุขภาพวัดเบาหวาน ความดันคัดกรองโรค Administrator 87
18 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนประชากรให้เลี้ยงปลากินลูกน้ำ ปลูกพืชไล่ยุง Administrator 432
19 กิจกรรม ออกสำรวจการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน Administrator 67