องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ภดส.1 ปี พ.ศ.2566 Administrator 1
2 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผอ.กองการศึกษา) Administrator 18
3 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (5 ตำแหน่ง) Administrator 23
4 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 Administrator 5
5 ประกาศผลคะแนนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแล (ทักษะ) Administrator 13
6 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) Administrator 11
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก Administrator 75
8 ค.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 Administrator 17
9 ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ท่านัด Administrator 29
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2566 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) Administrator 18
11 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงชื่อตำแหน่ง ประเภท ของพนักงานจ้างให้สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดฯ Administrator 7
12 เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 10
13 เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีงบ 2566 Administrator 12
14 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 15
15 รณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์" Administrator 17
16 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 11
17 เรื่อง การดำเนินการโครงการลดการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 8
18 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25 Administrator 21
19 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 13
20 ประกาศการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Administrator 38
21 No Gift Policy "งดให้ งดรับ" Administrator 34
22 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. Administrator 28
23 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง คบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 (ซอยศาลอั้งเสี่ย ช่วงที่2) Administrator 42
24 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ค.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 Administrator 70
25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล Administrator 35
26 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมหน่วยงานเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator 23
27 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator 45
28 เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใใช้และสวมใสผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ Administrator 16
29 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (1 ธค 65) Administrator 29
30 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 157

หน้า 1 จาก 8