องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 2
2 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 2
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด จำนวน 1 อัตรา Administrator 4
4 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 8
5 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 4
6 ประกาศ เรื่อง การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบ 2565 Administrator 6
7 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) Administrator 11
8 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ 2565 Administrator 15
9 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างค.บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูงรังและผิวจราจรหินคลุก ม.1-8 Administrator 11
10 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) Administrator 11
11 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) Administrator 10
12 ประกาศ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) Administrator 12
13 ประากศ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสต.ท่านัด ปี65 (ทำกระเป๋าผ้าใส่เหรียญ) Administrator 14
14 ขอเชิญร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. Administrator 10
15 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาส่วนตำบล Administrator 14
16 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) Administrator 11
17 รณรงค์คนท่านัด 'ทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญลดขยะพลาสติก' Administrator 6
18 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) Administrator 5
19 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด Administrator 38
20 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 16
21 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy Administrator 55
22 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.ท่านัด จำนวน 3 อัตรา Administrator 19
23 ประกาศ โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพ้นท์กระเป๋าผ้า) Administrator 95
24 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 31
25 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Administrator 56
26 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (11 ม.ค. 2565) Administrator 30
27 ประกาศ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Administrator 26
28 รายงานผลการทดลองคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2564)ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator 36
29 ตารางแผนการส่งน้ำรายสัปดาห์ฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2565 Administrator 59
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Administrator 7

หน้า 1 จาก 10