องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator 24
2 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 25
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปีงบ 2564 Administrator 23
4 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 21
5 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน Administrator 16
6 ประกาศ เรื่องการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์ 2564) Administrator 27
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2564 Administrator 64
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 Administrator 53
9 ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Administrator 18
10 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 21
11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดปรพเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ปี 2564 Administrator 27
12 ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) Administrator 24
13 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 32
14 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 24
15 ประกาศจากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์​แจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ​และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ​1ตำบล1มหาวิทยาลัย ครั้งที่1 Administrator 77
16 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 30
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Administrator 41
18 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 Administrator 10
19 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 Administrator 27
20 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการครอบครัวเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ปี2564 Administrator 22
21 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ค.ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) Administrator 94
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Administrator 49
23 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 32
24 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Administrator 30
25 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง Administrator 31
26 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ(การแปรรูปอาหาร) ปีงบ 2564 Administrator 29
27 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ปีงบ 2564 Administrator 51
28 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) ปีงบ 2564 Administrator 31
29 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส ต.ท่านัด ปีงบ 2564 Administrator 27
30 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 21

หน้า 1 จาก 8