องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 16
2 ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 22
3 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด(ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 84
4 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 77
5 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนากายและจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 111
6 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 88
7 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 101
8 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ปีการศึกษา 2567 Administrator 126
9 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 93
10 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 92
11 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 155
12 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 Administrator 129
13 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็ง ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2567 Administrator 144
14 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy Administrator 436
15 ประกาศผลคะแนน LPA 2566 Administrator 87
16 ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเพื่อรับมอบนโยบายการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy Administrator 95
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนขับรถขยะและพนักงานประจำรถขยะ) Administrator 144
18 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 124
19 เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 111
20 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM25 Administrator 303
21 ประชาสัมพันธ์ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 121
22 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 Administrator 159
23 ประกาศ การดำเนินการโครงการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 132
24 ประกาศ การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 174
25 ประกาศ การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 123
26 ประกาศการดำเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข็มแข็งของชุมชน ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 123
27 ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 Administrator 642
28 ประกาศ รายชื่อและขึ้นทะเบียนผุ้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Administrator 131
29 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง Administrator 155
30 ประกาศการดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 134

หน้า 1 จาก 9