องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์ 2564) Administrator 4
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2564 Administrator 4
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 Administrator 3
4 ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Administrator 1
5 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 10
6 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดปรพเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ปี 2564 Administrator 14
7 ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) Administrator 15
8 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 15
9 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 16
10 ประกาศจากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์​แจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ​และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ​1ตำบล1มหาวิทยาลัย ครั้งที่1 Administrator 45
11 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 17
12 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Administrator 24
13 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 Administrator 17
14 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการครอบครัวเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ปี2564 Administrator 16
15 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ค.ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) Administrator 68
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Administrator 34
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 19
18 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง Administrator 21
19 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ(การแปรรูปอาหาร) ปีงบ 2564 Administrator 19
20 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ปีงบ 2564 Administrator 37
21 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) ปีงบ 2564 Administrator 19
22 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส ต.ท่านัด ปีงบ 2564 Administrator 18
23 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 11
24 เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Administrator 14
25 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Administrator 13
26 เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 Administrator 10
27 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 64 Administrator 26
28 การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ปี 2564 ครั้งที่ 1 Administrator 11
29 การดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ ปีงบ 2564 Administrator 13
30 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 31

หน้า 1 จาก 7