องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนากายและจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 11
2 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 31
3 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 38
4 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ปีการศึกษา 2567 Administrator 20
5 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 43
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด Administrator 37
7 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 52
8 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 Administrator 36
9 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็ง ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2567 Administrator 60
10 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy Administrator 353
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนขับรถขยะและพนักงานประจำรถขยะ) Administrator 60
12 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 36
13 เรื่อง การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 28
14 ประชาสัมพันธ์ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล Administrator 63
15 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 Administrator 78
16 ประกาศ การดำเนินการโครงการเกิดโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 48
17 ประกาศ การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 65
18 ประกาศ การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 42
19 ประกาศการดำเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข็มแข็งของชุมชน ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 41
20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 Administrator 596
21 ประกาศ รายชื่อและขึ้นทะเบียนผุ้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Administrator 67
22 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง Administrator 60
23 ประกาศการดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 54
24 ประกาศ การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 52
25 ประกาศ การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (การประดิษฐ์วัสดุของใช้ต่างๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 53
26 ประกาศ การดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาศ ต.ท่านัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator 63
27 เปิดโทษใหม่ !! ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย Administrator 81
28 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่านัด Administrator 68
29 ประกาศ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 Administrator 66
30 ขั้นตอนการให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ อบต.ท่านัด Administrator 8

หน้า 1 จาก 10