องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำการศึกษา 2564 Administrator 2840
182 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 Administrator 340
183 ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางสีหมอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Administrator 246
184 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 135
185 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดปรพเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา ปี 2564 Administrator 133
186 ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) Administrator 146
187 รายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด Administrator 103
188 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Administrator 143
189 ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 150
190 ประกาศ เรื่อง แนวทางการลดปริมาณน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 81
191 ประกาศจากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์​แจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ​และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ​1ตำบล1มหาวิทยาลัย ครั้งที่1 Administrator 294
192 ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของ ศพด.บ้านรางสีหมอก เนื่องจากเหตุพิเศษ Administrator 148
193 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ Administrator 169
194 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 Administrator 149
195 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 Administrator 135
196 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการครอบครัวเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่านัด ปี2564 Administrator 140
197 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ Administrator 172
198 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง Administrator 145
199 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 64 Administrator 85
200 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Administrator 187
201 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง Administrator 148
202 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพ(การแปรรูปอาหาร) ปีงบ 2564 Administrator 401
203 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน) ปีงบ 2564 Administrator 226
204 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี (การประดิษฐ์ลวดดัด) ปีงบ 2564 Administrator 129
205 ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาส ต.ท่านัด ปีงบ 2564 Administrator 133
206 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี Administrator 141
207 เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง Administrator 143
208 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Administrator 128
209 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 64 Administrator 146
210 การดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด ปี 2564 ครั้งที่ 1 Administrator 142

หน้า 7 จาก 10